Usmernenia a odporúčania pre šport

titulka

veslovanie_slovenskoUsmernenia a odporúčania pre šport

Športovci a vyznávači športových aktivít majú v dnešnej dobe veľa otázok, či je možné vykonávať športový tréning a tiež obmedzení, ktoré platia. 
Tím odborníkov, ako Jozef Gönci, štátny tajomník pre oblasť športu spolu s Alicou Fisterovou, hlavnou kontrolórkou športu SR, vytvárali odporúčania spolu s vedúcim krízového manažmentu MŠ VVaŠ SR pánom Borzom, epidemiológom UVZ, hlavným hygienikom a všetci ktorí chápu, že sa svet ocitol v neľahkej situácii a športovci sú toho tiež súčasťou, vypracovali komplexnú správu smerom k športovému hnutiu.
Dnes už môžeme bez preháňania povedať, že svet sa asi zmení. Ulice, obce, mestá sú poloprázdne, skončila zábava, obmedzujeme sociálny kontakt, nastalo obdobie istej vzájomnej závislosti a zodpovednosti za to, ako momentálne koná každý z nás. Aj spoločnosť sa bude musieť zmeniť a prijať opatrenia, aby takéto drastické obdobia neprichádzali. A možno nastáva aj nutnosť prehodnotenia hodnotových kategórii sveta, v ktorom žijeme. 


"Odporúčaní ohľadom športovej činnosti" môžete nájsť tu.

 
Nezabúdajme. Dnes je na prvom mieste naše ZDRAVIE!!!