Kluby

titulka

Veslársky klub Slávia STU

info@podveslovat.sk

 

http://www.podveslovat.sk/

Lodenica: Mokráň záhon 1

Korešpondenčná: Májová 21,

P.O.BOX 10

   82104 Bratislava

   850 05 Bratislava

 
         

Slovenský veslársky klub

public@svkbratislava.sk

Viedenská cesta 24 851 05 Bratislava  
         
Piešťanský veslársky klub Brezová 2870/12 921 01 Piešťany  
         

Veslársky klub Sĺňava Piešťany

vk.slnava.piestany@gmail.com

Rekreačná 5 921 01 Piešťany  
         

TJ Veslársky klub Šintava

veslo@veslo-sintava.sk

371 925 51 Šintava  
         

Veslársky klub Šaľa

veslarskyklubsala@gmail.com

Štúrova 884/24 927 01 Šaľa  
         
 

Veslársky klub MASTERS a

Rekreačného Veslovania v Šintave

  925 51 Šintava  
  AŠK Strojár Nám. Slobody 17 81231 Bratislava  
  ŠK Slávia Filozof Nevädzova 2A 82101 Bratislava  
  VŠK FTVŠ UK Lafranconi Nábrežie arm. gen. L. Svobodu 9 811 02 Bratislava  
  TJ Sĺňava Piešťany Rekreačná 5 921 01 Piešťany