Vedenie

titulka

IDENTIFIKÁCIA ORGANIZÁCIE

SLOVENSKÝ VESLÁRSKY ZVÄZ

Junácka 6

832 80 Bratislava

IČO: 688304

DIČ: 2020898924

IBAN: SK97 0200 0000 0017 8584 7256

Vznik: 31.07.1990

Kontakt:

E–mail: rowingslovakia@gmail.com

Mgr. Ján Žiška, PhD. (predseda), tel.: +421 903 111 811 
Stanislava Vičanová (sekretár), tel.: +421 918 882 990
Beáta Lipovská (kontrolór), tel.: +421 917 852 977, kontrolor.rowingslovakia@gmail.com