Antidoping 2022

titulka

Svetová antidopingová agentúra (WADA) vydala pre rok 2022 nový Zoznam zakázaných látok a metód, ktorý nadobudol platnosť 1. januára 2022.
Zoznam uvádza látky a metódy, ktoré sú:
➢ zakázané trvalo (počas aj mimo súťaže),
➢ zakázané iba počas súťaže,
➢ zakázané v určitých športoch.

Antidopingová agentúra Slovenskej republiky ako národná antidopingová organizácia,každoročne zverejňuje Zoznam zakázaných látok a metód 2022 aj v slovenskom jazyku. Zmeny platné od 01.01.2022 v jednotlivých skupinách zakázaných látok a metód nájdete v súbore tu.

Zmeny nastali aj v porušení antidopingových pravidiel článok 2.4 a postavenie komisára ako verejného činiteľa. Všetky zmeny porušenia AD pravidiel čl. 2.4 nájdete v súbore tu.

Doping definujeme ako porušenie jedného alebo viac antidopingových pravidiel. Takisto aj športovec má určité práva a povinnosti. Ďaľšie zmeny ktoré nastali od 1.januára 2022 sa týkajú aj 351/2020 z.z., ktorým sa mení a dopĺňa Zákon o športe č. 440/2015 z.z. a novely trestného zákona č. 357/2021. V prílohe sa dozviete nielen o antidopingovom vzdelávaní, ale aj o zmenách vo výživových doplnkoch zakázaných látkach pre rok 2022. Príloha ANTIDOPING 2022 a zmeny tu.

Od januára 2022 platí aj zákaz injekčného podania glukokortikoidov počas súťaže. Viac informácií v prílohe tu.