Reprezentácia

titulka

KONTROLA VÝKONNOSTI 2020/2021

podľa smerníc pre plnenie výkonnosti SVZ. Schválené termíny na plnenie testov na statických veslárskych trenažéroch Concept 2 a to nasledovne:

1. Test - Termín 7.11 – 15.11.2020
Dorastenci/ky, Juniori/ky - test na 6000m 
Seniori/ky U23, Seniori/ky - test na 6000m

2. Test - Termín 5.12 – 13.12.2020
Dorastenci/ky, Juniori/ky - test na 2000m 
Seniori/ky U23, Seniori/ky - test na 2000m

Aktualizované  3. kolo - Termín 5.-14.2.2021
 Dorastenci/ky, Juniori/ky - test na 6000m 
Seniori/ky U23, Seniori/ky - test na 6000m

Aktualizované 4. kolo - Termín 5.-14.3. 2021
Dorastenci/ky, Juniori/ky - test na 2000m 
Seniori/ky U23, Seniori/ky - test na 2000m

Výsledky testov budú posielať tréneri z klubov hlavnému trénerovi P. Schickhoferovi a A. Vičanovi na zverejnenie na stránkach SVZ najneskôr do troch dní po termíne testu.

Kontrolný pretek na vode 6km – 3.4.2020 Zemník / Šaľa / Piešťany (upresní sa do konca februára 2021)
Kontrolný pretek na vode 2km – 24.4.2021 Zemník Bratislava