Reprezentácia

titulka


KONTROLA VÝKONNOSTI 2019/2020

podľa smerníc pre plnenie výkonnosti SVZ. Schválené termíny na plnenie testov na statických veslárskych trenažéroch Concept 2 a to nasledovne:

1. Test - Termín 26. 10 – 10.11.2019
Dorastenci/ky, Juniori/ky - test na 6000m 
Seniori/ky U23, Seniori/ky - test na 6000m

2. Test - Termín 31.11 – 15.12.2019
Dorastenci/ky, Juniori/ky - test na 2000m 
Seniori/ky U23, Seniori/ky - test na 2000m

3. Test - Termín 8.2.2020 – Trenažérová regata v Piešťanoch
Dorastenci/ky, Juniori/ky - 2000m 
Seniori/ky U23, Seniori/ky,         - 2000m

4. Test - Termín 1. 3. – 15. 3. 2020
Dorastenci/ky, Juniori/ky - test na 6000m 
Seniori/ky U23, Seniori/ky - test na 6000m 

Výsledky testov budú posielať tréneri z klubov hlavnému trénerovi P. Schickhoferovi a A. Vičanovi na zverejnenie na stránkach SVZ najneskôr do troch dní po termíne testu.

Dištančný pretek na vode 6km – 4.4.2020 Otrokovice alebo 11.4.2020 Zemník (upresní sa do konca februára 2020)
Kontrolný krátky pretek na vode – 25.4.2020 Zemník Bratislava (zároveň to bude nominačný pretek na OH nádeje)