Mládež

titulka

Slovenský pohár na veslárskych trenažéroch - test výkonosti

Kategórie na zimnú sezónu 2022 / 2023

Mladší žiaci / žiačky: 2013, 2012, 2011
Starší žiaci / žiačky: 2010, 2009
Dorastenci / dorastenky: 2008, 2007
Juniori / juniorky: 2006, 2005
Seniori / seniorky: 2004 a viac

Podľa smerníc pre plnenie výkonnosti SVZ, schválené termíny a dĺžky preteku na statických veslárskych trenažéroch Concept 2 a to nasledovne:

1. Test (1. kolo Slovenského pohára na veslárskych trenažéroch) v termíne 11-14 november 2022

Mladší žiaci/ky, Starší žiaci/ky- test na 4000m 
Dorastenci/ky, Juniori/ky - test na 6000m 
Seniori/ky U23, Seniori/ky - test na 6000m

2. Test (2. kolo Slovenského pohára na veslárskych trenažéroch) v termíne 16.-19.12.2022

Mladší žiaci/ky - test na 500m
Starší žiaci/ky - test na 1000m 
Dorastenci/ky, Juniori/ky - test na 2000m 
Seniori/ky U23, Seniori/ky - test na 2000m

3. Termín (3. kolo Slovenského pohára na veslárskych trenažéroch) v termíne 27 - 30.1. 2023

Mladší žiaci/ky - test na 500m
Starší žiaci/ky - test na 1000m 
Dorastenci/ky, Juniori/ky - test na 2000m 
Seniori/ky U23, Seniori/ky - test na 2000m

4. Test (4. kolo Slovenského pohára na veslárskych trenažéroch) v termíne 3-6 marec 2023
Mladší žiaci/ky, Starší žiaci/ky- test na 4000m 
Dorastenci/ky, Juniori/ky - test na 6000m 
Seniori/ky U23, Seniori/ky - test na 6000m

O poradí v Slovenskom pohári na veslárskych trenažéroch jednotlivcov rozhoduje súčet všetkých bodových ziskov zo štyroch testovacích časov v danom ročníku. V prípade rovnosti bodov rozhoduje vyšší počet výhier, potom druhých miest, tretích atď.
Víťaz celkového poradia v každej kategórii bude odmenený cenou.

Bodovanie
Miesto  Body     Miesto  Body     Miesto  Body     Miesto  Body     Miesto  Body    
1. 60 9. 32 17. 24 25. 16 33. 8
2. 54 10. 31 18. 23 26. 15 34. 7
3. 48 11. 30 19. 22 27. 14 35. 6
4. 43 12. 29 20. 21 28. 13 36. 5
5. 40 13. 28 21. 20 29. 12 37. 4
6. 38 14. 27 22. 19 30. 11 38. 3
7. 36 15. 26 23. 18 31. 10 39. 2
8. 34 16. 25 24. 17 32. 9 40. 1

 

Výsledky budú zverejnené na stránkach SVZ najneskôr do troch dní od termínu testu.