Oznámenia

titulka

Slovenský veslársky zväz bude konať Zhromaždenie, dňa 12.04.2021 o 18:00 hod, prostredníctvom aplikácie TEAMS.

Pozvánka a program na Zhromaždenie SVZ tu.
 


Kandidáti na voľbu kontrolóra SVZ

Kontroor SVZ sa bude voliť na mimoriadnom Zhromaždení SVZ, ktoré sa bude konať dňa 08.02.2021 o 18:00 hod, prostredníctvom aplikácie TEAMS

  • Mgr. Lucia Bulejková

Slovenský veslársky zväz bude konať mimoriadne Zhromaždenie, dňa 08.02.2021 o 18:00 hod, prostredníctvom aplikácie TEAMS

Pozvánka na mimoriadne Zhromaždenie SVZ tu


Pozvánka pre členov predsedníctva na mimoriadnu schôdzu v aplikácii Teams, dňa 21.01.2021 o 18:00 hod.


Pozvánka pre členov predsedníctva na schôdzu v aplikácii Teams, dňa 06.01.2021 o 10:00 hod.