Oznámenia

titulka

Pozvánka pre členov predsedníctva na schôdzu Predsedníctva SVZ, dňa 27.09.2022 o 18:00 hod v reštaurácii Aušpic Bratislava, Viedenská cesta 24, na ktoré Vás srdečne pozývame.


Pozvánka pre členov predsedníctva na schôdzu Predsedníctva SVZ, dňa 02.08.2022 o 18:00 hod v priestoroch VK Šintava


Pozvánka pre členov predsedníctva na schôdzu Predsedníctva SVZ, dňa 21.06.2022 o 18:00 hod v priestoroch VK Sĺňava Piešťany, Rekreačná ulica 5.


Vážení členovia SVZ a pristupujúci členovia, 

Slovenský veslársky zväz bude konať Zhromaždenie, ktoré sa uskutoční dňa 20.apríla 2022 o 19:00 v reštaurácii Aušpic Bratislava, Viedenská cesta 24, na ktoré Vás srdečne pozývame.

Podklady k Zhromaždeniu SVZ:

 • Pozvánka a program na Zhromaždenie SVZ tu.
 • Výročná správa SVZ 2021 tu.
 • Výročná správa SVZ 2021-ekonomická časť tu.
 • Výročná správa kontrolóra SVZ 2021 tu.

 

Kandidáti na voľbu členov SVZ:

 • Branislav Jurga, VK Sĺňava Piešťany
 • Peter Strečanský, TJ Sĺňava Piešťany 
 •  Martin Verdonič, SVK Bratislava
 •  Ondrej Kočí, VK Slávia STU Bratislava 
 •  Alfonz Čambál, VK Masters a ReVe Šintava 
 • Peter Schickhofer, TJ Slávia STU Bratislava 

Kandidát na voľbu predsedu SVZ:

 •  Ján Žiška 

Kandidát na voľbu hlavného trénera SVZ:

 • Peter Schickhofer

Slovenský veslársky zväz plánuje konať Zhromaždenie, dňa 20.04.2022 o 19:00 hod a o 18:00 hod stretnutie P SVZ, v Bratislave, reštaurácia Aušpic.