Oznámenia

titulka

Slovenský veslársky zväz bude konať Zhromaždenie, dňa 12.04.2021 o 18:00 hod, prostredníctvom aplikácie TEAMS.

Pozvánka a program na Zhromaždenie SVZ tu.
 


Kandidáti na voľbu kontrolóra SVZ

Kontroor SVZ sa bude voliť na mimoriadnom Zhromaždení SVZ, ktoré sa bude konať dňa 08.02.2021 o 18:00 hod, prostredníctvom aplikácie TEAMS

  • Mgr. Lucia Bulejková

Slovenský veslársky zväz bude konať mimoriadne Zhromaždenie, dňa 08.02.2021 o 18:00 hod, prostredníctvom aplikácie TEAMS

Pozvánka na mimoriadne Zhromaždenie SVZ tu


Pozvánka pre členov predsedníctva na mimoriadnu schôdzu v aplikácii Teams, dňa 21.01.2021 o 18:00 hod.


Pozvánka pre členov predsedníctva na schôdzu v aplikácii Teams, dňa 06.01.2021 o 10:00 hod. 


Slovenský veslársky zväz bude konať Zhromaždenie, dňa 19.12.2020 od 16:00 hod, v aule FTVŠ, Nábr. arm. gen. L. Svobodu 9, 814 69 Bratislava.

Pozvánka na Zhromaždenie SVZ tu


Pozvánke pre členov predsedníctva na P SVZ, konané dňa 18.11.2020 o 18:00, vo VK Šintava.


Na základe platných opatrení hlavného hygienika Slovenskej republiky s dôrazom na zákaz organizovať a usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej alebo inej povahy, predsedníctvo Slovenského veslárskeho zväzu, zrušilo dátum konania Valného zhromaždenia, ktoré bolo stanovené na 25.03.2020 v priestoroch klubu TJ Šintava.

Podľa vyjadrenia Úradu verejného zdravotníctva SR "Organizovanie a usporadúvanie zasadnutí najvyššieho orgánu, najvyššieho výkonného orgánu, kontrolného orgánu alebo akéhokoľvek iného orgánu národných športových organizácií, národných športových zväzov, športových organizácií a športových klubov sa považuje za hromadnú akciu". 

Do ukončenia mimoriadnej situácie sa zhromaždenia P SVZ budú konať formou videokonferencie.

Plné znenie odporúčania tu.