Zverejňované údaje


Na základe platných opatrení hlavného hygienika Slovenskej republiky s dôrazom na zákaz organizovať a usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej alebo inej povahy, predsedníctvo Slovenského veslárskeho zväzu, zrušilo dátum konania Valného zhromaždenia, ktoré bolo stanovené na 25.03.2020 v priestoroch klubu TJ Šintava.

Podľa vyjadrenia Úradu verejného zdravotníctva SR "Organizovanie a usporadúvanie zasadnutí najvyššieho orgánu, najvyššieho výkonného orgánu, kontrolného orgánu alebo akéhokoľvek iného orgánu národných športových organizácií, národných športových zväzov, športových organizácií a športových klubov sa považuje za hromadnú akciu". 

Do ukončenia mimoriadnej situácie sa zhromaždenia P SVZ budú konať formou videokonferencie.

Plné znenie odporúčania tu.  

 

Predsedníctvo Slovenského veslárskeho zväzu zrušilo dátum konania Valného zhromaždenia, ktorý bol stanovený na 05.03.2020 o 18:00 hod, kancelária FTVŠ Bratislava, z dôvodu neuznášaniaschopnosti.

Zároveň oznamuje návrh nového termínu Valného zhtomaždenia na 25.03.2020 o 17:00 hod v priestoroch veslárskeho klubu v Šintave. 

Predsedníctvo Slovenského veslárskeho zväzu prijalo dátum konania Valného zhromaždenia, na 05.03.2020 o 18:00 hod, kancelária FTVŠ Bratislava

Rok 2020

Správy   

Zápisnice   

Priebežné čerpanie   

Vyúčtovanie dotácií   

 

Zápisnica P SVZ január 2020

Zápisnica P SVZ február 2020

Zápisnica P SVZ marec 2020

   Priebežné čerpanie SVZ k 3/4/2020       
Zobraziť ďalšie články