Zverejňované údaje

titulka

Zápisnice 2023 Priebežné čerpanie 2023 Zmluvy 2023
P SVZ feb 2023 Priebežné čerpanie k 31.01.2023 PUŠ 2023
P SVZ mar 2023 Priebežné čerpanie k 28.02.2023 SPV - SVZ 2023
P SVZ apr 2023 Priebežné čerpanie k 31.03.2023 TOP TÍM 2023
Zhromaždenie SVZ apr 2023 Priebežné čerpanie k 30.04.2023  
P SVZ maj 2023 Priebežné čerpanie k 31.05.2023  
P SVZ jul 2023 Priebežné čerpanie k 30.06.2023  
P SVZ sep 2023 Priebežné čerpanie k 31.07.2023  
P SVZ okt 2023 Priebežné čerpanie k 31.08.2023  
TK SVZ jan 2023 Priebežné čerpanie k 30.09.2023  
TK SVZ apr 2023 Priebežné čerpanie k 31.10.2023  
TK SVZ maj 2023 Priebežné čerpanie k 31.12.2023  
TK SVZ jún 2023    
P SVZ dec 2023    
     

 


Zápisnice 2022 Priebežné čerpanie 2022 Zmluvy 2022
P SVZ január 2022 Priebežné čerpanie k 31.01.2022 Správa o kontrole
P SVZ február 2022 Priebežné čerpanie k 28.02.2022 PUŠ 2022 PUŠ 2022-dod. 2
P SVZ apríl 2022 Priebežné čerpanie k 31.03.2022 Zmluva o poskytnutí príspevku SVZ-VK Šintava
Z SVZ apríl 2022 Priebežné čerpanie k 30.04.2022 Zmluva o poskytnutí príspevku SVZ- VK Sĺňava Piešťany
P SVZ jún 2022 Priebežné čerpanie k 31.05.2022 Zmluva o poskytnutí príspevku SVZ- STU Bratislava
P SVZ august 2022 Priebežné čerpanie k 30.06.2022 Zmluva o poskytnutí príspevku SVZ- SVK Bratislava
P SVZ september 2022 Priebežné čerpanie k 31.07.2022  
P SVZ október 2022 Priebežné čerpanie k 31.08.2022  
P SVZ november 2022 Priebežné čerpanie k 30.09.2022  
P SVZ december 2022 Priebežné čerpanie k 31.10.2022  
  Priebežné čerpanie k 30.11.2022  
  Priebežné čerpanie k 31.12.2022 - finál  

 


Zápisnice rok 2021

Priebežné čerpanie rok 2021

Zmluvy 2021

P SVZ január 2021   Vyúčtovanie SVZ za rok 2020  TOP tím 2021  
TK január 2021 Priebežné čerpanie k 31.03.2021 PUŠ 2021
P SVZ január 2021-mimoriadne Priebežné čerpanie k 30.04.2021 Zmluva o poskytnutí príspevku SVZ-STU BA  
Z SVZ február 2021-mimoriadne  Priebežné čerpanie k 31.05.2021 Zmluva o poskytnutí príspevku SVZ-SVK BA
P SVZ február 2021 Priebežné čerpanie k 30.06.2021 Zmluva o poskytnutí príspevku SVZ-VK Piešťany
TK apríl 2021 Priebežné čerpanie k 31.07.2021 Zmluva o poskytnutí príspevku SVZ-VK Šintava
Z SVZ apríl 2021 Priebežné čerpanie k 31.08.2021  
TK máj 2021 Priebežné čerpanie k 30.09.2021  
TK 18. máj 2021 Priebežné čerpanie k 31.10.2021  
P SVZ jún 2021 Priebežné čerpanie k 30.11.2021  
P SVZ júl 2021 Priebežné čerpanie k 31.12.2021  
P SVZ august 2021    
P SVZ september 2021    
P SVZ november 2021    
P SVZ december 2021    

 

 


Zápisnice rok 2020

Priebežné čerpanie rok 2020

Zápisnica P SVZ január 2020 Priebežné čerpanie SVZ k 31.12.2019 
Zápisnica P SVZ február 2020 Priebežné čerpanie SVZ k 31.03.2020
Zápisnica P SVZ marec 2020 Priebežné čerpanie SVZ k 30.04.2020
Zápis zo schôdze TR apríl 2020 Priebežné čerpanie SVZ k 31.05.2020
Zápisnica P SVZ apríl 2020 Priebežné čerpanie SVZ k 30.06.2020
Zápisnica P SVZ jún 2020 Priebežné čerpanie SVZ k 31.07.2020
Zápisnica P SVZ august 2020 Priebežné čerpanie SVZ k 31.08.2020
Zápisnica P SVZ október 2020 Priebežné čerpanie SVZ k 30.09.2020
Zápisnica P SVZ november 2020  Priebežné čerpanie SVZ k 31.10.2020
Zápisnica P SVZ december 2020 Priebežné čerpanie SVZ k 30.11.2020 
Zápisnica Zhromaždenie 2020 Priebežné čerpanie SVZ k 31.12.2020

Zápisnice rok 2019  

 
Zápisnica P SVZ február 2019    Výročná správa SVZ 2019   
Zápisnica P SVZ marec 2019 Správa audítora k závierke SVZ za rok 2019   
Zápisnica Zhromaždenie SVZ 2019     
Zápisnica P SVZ jún 2019  
Zápisnica TR júl 2019  
Zápisnica P SVZ august 2019     
Zápisnica P SVZ september 2019   
Zápisnica TR október 2019  
Zápisnica P SVZ okóber 2019  
Zápisnica P SVZ november 2019  
Zápisnica TR december 2019  
Zápisnica P SVZ december 2019  

Zápisnice rok 2018

 
Zápisnica P SVZ február 2018    Výročná správa SVZ 2018
Zápisnica P SVZ apríl 2018 Správa audítora k závierke SVZ za rok 2018 
Zápisnica P SVZ jún 2018  
Zápisnica P SVZ november 2018    
Zápisnica P SVZ december 2018     
Zápisnica - Zhromaždenie SVZ 2018   

Zápisnice rok 2017

 
Výročná správa SVZ 2017