Zverejňované údaje

titulka

Zápisnice rok 2021

Priebežné čerpanie rok 2021

Zmluvy 2021

P SVZ január 2021   Vyúčtovanie SVZ za rok 2020  TOP tím 2021  
Trénerská komisia január 2021 Priebežné čerpanie k 31.03.2021 PUŠ 2021
P SVZ január 2021-mimoriadne Priebežné čerpanie k 30.04.2021 Zmluva o poskytnutí príspevku SVZ-STU BA  
Zhromaždenie SVZ február 2021-mimoriadne  Priebežné čerpanie k 31.05.2021 Zmluva o poskytnutí príspevku SVZ-SVK BA
P SVZ február 2021 Priebežné čerpanie k 30.06.2021 Zmluva o poskytnutí príspevku SVZ-VK Piešťany
Trénerská komisia apríl 2021 Priebežné čerpanie k 31.07.2021 Zmluva o poskytnutí príspevku SVZ-VK Šintava
Zhromaždenie SVZ apríl 2021 Priebežné čerpanie k 31.08.2021  
Trénerská komisia máj 2021 Priebežné čerpanie k 30.09.2021  
Trénerská komisia 18. máj 2021 Priebežné čerpanie k 31.10.2021  
P SVZ jún 2021    
P SVZ júl 2021    
P SVZ august 2021    
P SVZ september 2021    
P SVZ november 2021    

 

 


Zápisnice rok 2020

Priebežné čerpanie rok 2020

Zápisnica P SVZ január 2020 Priebežné čerpanie SVZ k 31.12.2019 
Zápisnica P SVZ február 2020 Priebežné čerpanie SVZ k 31.03.2020
Zápisnica P SVZ marec 2020 Priebežné čerpanie SVZ k 30.04.2020
Zápis zo schôdze TR apríl 2020 Priebežné čerpanie SVZ k 31.05.2020
Zápisnica P SVZ apríl 2020 Priebežné čerpanie SVZ k 30.06.2020
Zápisnica P SVZ jún 2020 Priebežné čerpanie SVZ k 31.07.2020
Zápisnica P SVZ august 2020 Priebežné čerpanie SVZ k 31.08.2020
Zápisnica P SVZ október 2020 Priebežné čerpanie SVZ k 30.09.2020
Zápisnica P SVZ november 2020  Priebežné čerpanie SVZ k 31.10.2020
Zápisnica P SVZ december 2020 Priebežné čerpanie SVZ k 30.11.2020 
Zápisnica Zhromaždenie 2020 Priebežné čerpanie SVZ k 31.12.2020

Zápisnice rok 2019  

 
Zápisnica P SVZ február 2019    Výročná správa SVZ 2019   
Zápisnica P SVZ marec 2019 Správa audítora k závierke SVZ za rok 2019   
Zápisnica Zhromaždenie SVZ 2019     
Zápisnica P SVZ jún 2019  
Zápisnica TR júl 2019  
Zápisnica P SVZ august 2019     
Zápisnica P SVZ september 2019   
Zápisnica TR október 2019  
Zápisnica P SVZ okóber 2019  
Zápisnica P SVZ november 2019  
Zápisnica TR december 2019  
Zápisnica P SVZ december 2019  

Zápisnice rok 2018

 
Zápisnica P SVZ február 2018    Výročná správa SVZ 2018
Zápisnica P SVZ apríl 2018 Správa audítora k závierke SVZ za rok 2018 
Zápisnica P SVZ jún 2018  
Zápisnica P SVZ november 2018    
Zápisnica P SVZ december 2018     
Zápisnica - Zhromaždenie SVZ 2018   

Zápisnice rok 2017

 
Výročná správa SVZ 2017