Smernice SVZ

titulka

SVZ 1) Smernica pre plnenie testov výkonnosti

SVZ 2) Smernica o reprezentačných výjazdoch

SVZ 3) Smernica efektívnej činnosti orgánov SVZ - hlasovanie "per rollam"

SVZ 4) Smernica o cestovných výjazdoch

SVZ 5) Smernica o verejnom obstarávaní

SVZ 6) Smernica o obsahu zápisníc z rokovania najvyššieho výkonného orgánu SVZ 

SVZ 7) Smernica pre udelenie trénerskych licencií

SVZ 8) Smernica o spôsobe uhrádzania členského príspevku

SVZ 9) Smernica o vedení účtovníctva a pohybe účtovných dokladov


Striktné dodržiavanie vypisovania do faktúr, resp. požiadaviek na preplatenie nákladov, refundácii nasledujúce údaje:

- účtovanie kapitoly štátnej reprezentácie bude mať označenie " 3 - REPREZENTÁCIA " 
- účtovanie kapitoly CTM športová talentovaná mládež bude mať označenie " 2 ŠTM do 23 rokov  - xxxxxxxx "
- účtovanie kapitoly aktívny športovci v kluboch do 23 rokov bude mať označenie " 1 aktívna mládež - xxxxxxxx"

Označenie "xxxxxxxxx" je nutné doplniť za aký klub sa účtuje či že: SVK BA, STU BA, VK PIE, TJ ŠIN