ME 2020 v Poznani odložené

titulka

ME_Poznan_2020ME 2020 v Poznani odložené

Situácia ohľadne rýchlo sa šíriaceho počtu ochorení na COVID-19, sa stala pre športovcov veľmi ťažká. Ani v priebehu júna 2020 nebude možné uskutočniť plánované medzinárodné súťaže.


Európska rada pre veslovanie, tím FISA a organizačný výbor v Poznani sú od začiatku vypuknutia pandémie v pravidelnom kontakte. Všetky strany si uvedomili množstvo problémov, ktoré by tímom zabránili v odbornej príprave a cestovaní počas nasledujúcich dvoch mesiacov. Navyše narastá počet cestovných obmedzení vydaných vládou jednotlivých štátov, na povinné a dobrovoľné karanténne obdobia a v mnohých prípadoch sú problémy spojené s nedostačujúcim poistným krytím pre koronavírusy v niektorých krajinách.


Vzhľadom na tieto faktory sa prijalo nasledujúce rozhodnutie:
Pôvodne naplánovaný termín na 5. - 7. júna, pre ME Poznaň 2020 je zrušený a odložený na iný dátum, ktorý zatiaľ nie je stanovený. 
Momentálne sa prerokovávajú alternatívne dátumy v septembri alebo októbri 2020. 

Zdroj: FISA