Majstrovstvá sveta 2021 v halovom veslovaní budú virtuálne

titulka

„Cieľom FISA je usporiadať majstrovstvá sveta vo veslovaní v duchu „fair play“, ktoré budú otvorené a prístupné súťažiacim z celého sveta,“ hovorí prezident FISA Jean-Christophe Rolland.
Zatiaľ čo ďalšie podrobnosti ohľadne pretekov sa v dohľadnom čase ešte len určia, už teraz je známe, že FISA má v úmysle zorganizovať halové majstrovstvá sveta s viacerými kolami. Prvé kolo by bolo otvorené pre všetkých súťažiacich, ktorí majú prístup ku Concept-u 2 („statický model Concept2, model C, D alebo E s PM3, PM4 alebo PM5). Posledné kolo majstrovstiev má byť virtuálne, formou on-line pretekov. „Tento zúžený prístup k záverečnému kolu majstrovstiev umožní FISA vytvoriť dynamickú športovú prezentáciu športovcov,“ hovorí Rolland.

Navrhovaný spôsob majstrovstiev tak umožní v rámci svetového veslovania spropagovať halové veslovanie na elitnej úrovni. Niektoré podrobnosti, vrátane tých, ktoré sa týkajú pravidiel, kategórií pretekov, kvalifikačných procesov a časových harmonogramov, sú stále predmetom diskusií, ktoré budú po dohode odprezentované. 
Slovo „virtuálny“ znamená, že súťažiaci nemusia fyzicky zdieľať jeden priestor na to, aby mohli súťažiť, pretože ich výkon bude možné porovnávať online.
Slovo „živý“ znamená, že toto virtuálne porovnanie výkonov sa uskutoční v reálnom čase. Kombináciou týchto dvoch prvkov sa otvárajú dvere pre svetové veslovanie, aby sa tak rozšíril dosah majstrovstiev na veslárov z celého sveta. Tento koncept virtuálnych živých pretekov je simulácia skutočných pretekov.
Rozhodnutie uskutočniť virtuálne majstrovstvá odzrkadľuje súčasnú neistotu, keďže došlo k zrušeniu vopred naplánovaných udalostí a najmä potrebu minimalizovať finančné riziko pre všetky zúčastnené strany. Stále tu pretrvávajú obmedzenia v rámci „sociálneho dištancovania“, limity týkajúce sa zhromažďovania a ťažkosti s medzinárodným cestovným ruchom. Tento proaktívny prístup tak poskytne potrebnú istotu v medzinárodnom kalendári pretekov.

Zdroj: FISA

image