Veslársky pretek - Piešťanské štvorky

titulka

Veslársky pretek - Piešťanské štvorky

Aktualizované 7/10/2020

Musíme Vám oznámiť, že aj napriek obrovskej snahe Veslárskeho klubu Sĺňava Piešťany, po zvážení všetkých príkazov, zákazov, doporučení v súvislosti situácie COVID2 sa výbor VK Sĺňava rozhodol pretek Piešťanské štvorky pre rok 2020 zrušiť. Klub by žiaľ nebol schopný zabezpečiť všetky podmienky organizácie pretekov a tým aj bezpečnosť nás všetkých. Napriek tomu veríme, že budúci rok sa s mnohými z Vás uvidíme v Piešťanoch trebárs pri tradičnej regate SNP v máji, alebo aj netradičnej regate v októbri.

 

Trať prechádza aj popod známe piešťanské dva mosty a cieľ je v lodenici Piešťany (cieľová veža). Štartuje sa jednotlivo, takzvaným letmým štartom, z rozbehnutej lode v časových intervaloch a pretekať môžu len štvorky: párové, nepárové, s kormidelníkom, či bez kormidelníka a to vo všetkých vekových kategóriách, od žiakov až po veteránov.

Tak ak si chcete zmerať sily na tejto netradičnej trati, veľmi radi Vás v Piešťanoch privítame.

Štartovné a prihláška:

 • termín podania prihlášky najneskôr do 5.10.2020. Schôdza zástupcov klubov, bude dve hodiny pred štartom pretekov v Lodenici Piešťany. V prípade záujmu možnosť využiť dva štarty o 14:00 a 15:00 na prestup posádok na rovnakej lodi.

Inštrukcie pre posádky:

Všetky lode sa musia dostať do priestoru štartu minimálne 15 min pred štartom prvej posádky a zoradiť sa podľa prideleného štarovacieho čísla popri brehu pred štartom, a to nasledovne:

 • Štart: loď číslo “1“ sa pripraví na štart na kúpeľnej strane rieky v smere závodu, "50m pred štartom" (červená bója). Ostatné lode sa radia za ňou v poradí, podľa prideleného štartovacieho čísla. Ak rozhodca podá pokyn prvej posádke, tá sa rozbehne do závodného tempa.  Časomiera sa spustí po prejední lode štartom - čeverná bója. Ďalšie posádky sa postupne začnú presúvať na štart. Pri značke “50m do štartu”(červená bója) si tiež rozbiehajú loď do závodného tempa a po prejdení štartu sa začne merať čas. Po prejdení červenej bójky, žiadna loď už nesmie zastaviť v priestoroch štartu! Pre jednoduchšie znázornenie pozri mapku trate. Pri takomto počte posádok, musíte striktne dodržiavať tieto inštrukcie (pokiaľ rozhodca nerozhodne inak, v takom prípade, treba počúvať povely rozhodcu), inak bude loď napomenutá a pokiaľ by sa to opakovalo, aj diskvalifikovaná. Rozhodcovia budú rozmiestení popri trati, a to nasledovne: štart, medzi mostmi a v cieli.
 • Cieľ: každá posádka, ktorá prejde cieľom, musí pokračovať až za červenú bóju, cca 50m od cieľa. Otáčať sa môže začať až tam, to preto aby sa nestala kolízia, ešte z pretekajúcou loďou!
 • Bezpečnosť: počas pretekov budú k dispozícii sprievodné člny, ktoré zasiahnu v prípade potreby. Rozhodcovský zbor bude kontrolovať vybavenie nohaliek podľa pravidiel FISA.
 • Dresy: pretekári musia mať jednotné oblečenie podľa pravidiel FISA.

Technické informácie:

 • Dĺžka trate: 4000 m
 • Ukončenie prihlášok: pondelok 5.10.2020
 • Losovanie: streda 7.10.2020
 • Schôdza delegátov: VK Sĺňava Piešťany, sobota 10.10.2020 o 12:00 hod
 • Poplatok:  6.- € / posádka
 • Prihlášky: On-line tu
 • Vyhodnotenie: sobota 10.10.2020 o 16:0 hod
 • E-mail: vk.slnava.piestany@gmail.com
 • Adresa: VK Sĺňava Piešťany, Rekreačná 5, 921 01 Piešťany
 • Informácie pre trénerov - PDF manuál "Piešťanské štvorky"