Organizačné opatrenia SVZ k tréningom

titulka

Aktualizácia 24.10.2021

Na základe zverejnených uznesení vlády SR, ohľadom obmedzenia pohybu osôb vyplýva pre naše kluby nasledovné:

Od 24.10.2020 musí byť pozastavená tréningová činnosť vo veslárskych kluboch. Výnimku z tohto obmedzenia majú reprezentanti a osoby, ktorých zamestnaním je športová, respektíve trénerská  činnosť vo veslovaní. Tak isto v kluboch sa môžu nachádzať osoby, ktorých náplňou práce je správa, alebo obdobná práca v klube.

Aktuálne platné hygienické opatrenia tu.

Aktualizácia 14.10.2021

Vážení členovia veslárskych klubov,

V nadväznosti na zhoršujúcu sa epidemiologickú situáciu v SR a rešpektujúc opatrenia a nariadenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky zavádzame s platnosťou od 15.10.2020 v našich kluboch nasledovné organizačné opatrenia :

A)

Vstup do klubov je prísne zakázaný členom, ktorí sú pozitívni na COVID 19, alebo vykazujú účinky tohoto ochorenia, alebo iného infekčné ochorenia alebo prechladnutia.

Vstup je zakázaný aj osobám, ktorí nie sú členmi našich klubov,  ďalej členom ktorí sú v karanténe, alebo osobám, ktoré sú si vedomé že boli do 10 dní v kontakte s osobou pozitívnou na COVID 19.

V prípade, že člen klubu je pozitívny na COVID 19, mal by urýchlene o tejto skutočnosti upovedomiť predsedu, trénera alebo člena výboru príslušného VK.

B)

Prísnejšie podmienky tréningu v uzavretých priestoroch:

  1. Na vstupe do lodenice bude vyvesené aktuálne platné opatrenie ÚVZ SR a organizačné opatrenia, taktiež povinné informácie vyplývajúce z platného opatrenia ÚVZ SR.
  2. Miestnosti v kluboch budú vybavené patričnými dezinfekčnými prostriedkami.
  3. Vstup do klubov je možný iba z rúškom (počas tréningového procesu, prezliekania v šatni a sprchovania, rúško nie je nutné).
  4. Po vstupe do klubu je každý povinný osobne vykonať dezinfekciu rúk a zapísať sa do evidenčnej knihy príchod (pri odchode - odchod) a v záujme vlastnej bezpečnosti uviesť aj kde bude trénovať ( posilňovňa, trenažérovňa, vonkajšie priestory).
  5. Po použití vnútorného tréningového zariadeni,a je povinný každý používané náradie utrieť ,vydezinfikovať a dlážku v prípade zapotenia utrieť mopom z dezinfekčným prostriedkom a opäť uskutočniť dezinfekciu rúk.
  6. Maximálna tréningová kapacita je do 6 ľudí na jeden priestor s uplatnením priestoru v miestnosti do 15m2/osoba, pričom je potrebné dodržiavať v priebehu tréningu priemerne aspoň 2m rozostup medzi trénujúcimi.
  7. Tréningy vo vnútorných priestoroch sa môžu konať pri kontinuálnom vetraní relevantné vonkajším podmienkam, potom tréningu - nárazové úplne vyvetranie miestnosti.
  8. Harmonogram vyťaženia miestností na trénovanie bude zhmotnený v rozvrhu tréningov, kde v predpísaných tréningových časoch budú mať prednostné právo tréningu športovci patriaci do skupiny uvedenej v harmonograme (rozvrh bude vypracovaný a priebežne aktualizovaný trénermi v kluboch a vyvesený na viditeľnom mieste v kluboch).
  9. V šatni sa po tréningu , osprchovaní a prezlečení zbytočne nezdržujeme, ak je to nevyhnutné, tak iba s ochranným rúškom, s ktorým následne po vyznačení času odchodu do evidenčnej knihy opúšťame priestory klubu.

C)

Zákaz akýchkoľvek akcií /osláv/posedení ako aj konzumácie jedla a nápojov vo vnútorných a vonkajších priestoroch klubu(výnimkou z nápojov je individuálna tréningová fľaša športovca).

Ďakujem za vaše pochopenie, trpezlivosť a disciplinovanosť.

Celé znenie opatrení ÚVZ SR.