Devín-Bratislava 2021

titulka

Propozície preteku


Štart preteku
Sobota 18 septembra 2021.

Registrácia pretekárov a schôdza vedúcich
Sobota 18. septembra od 10:00 v Devíne, Slovanské nábrežie 48, Bratislava Devín. Na mieste štartu bude stánok s delegátom s klubu, ktorý vám poskytne informácie o priebehu závodu

Štart
Štart pretekov (intervalový po 1/2 minúte) je v ústí rieky Morava, ktorý sa nachádza na riečnom km1880,0 Dunaja. Prvá loď štartuje o 15:00. Plavba riečnych lodí bude zastavená.

Cieľ
Cieľ pretekov bude pri lodenici SVK na riečnom km 1869,2.
Predpokladané ukončenie pretekov je o 16:00. Po pretekoch bude pre pretekárov pripravené malé občerstvenie.

Vyhlásenie výsledkov
Vyhlásenie výsledkov prebehne približne o 17:00.

Rozpis pretekov

  • Muži: Muži od dosiahnutého veku 15 rokov
  • Ženy: Ženy od dosiahnutého veku 15 rokov
  • Mix: Štyria mužia štyri ženy s podmienkou veku ako pri horeuvedených kategóriách
  • Muži – veteráni: Muži s vekom nad 27 rokov
  • Ženy – veteránky: Ženy s vekom nad 27 rokov

Kormidelníkom mužov môže byť žena a naopak.
Vek všetkých posádok bude preverovať rozhodcovský zbor.

Prihlášky
Prihlášky online - Súťaže veslovanie

Uzávierka prihlášok : 14. september 2021.
Lode
Štartuje sa na pretekárskych osemvesliciach. Prosíme oddiely, aby si priviezli vlastné lode.

Dresy
Pretekári musia byť dresovaní v jednotnom oblečení podľa pravidiel FISA.

Bezpečnosť
Počas pretekov budú k dispozícii sprievodné člny, ktoré zasiahnu v prípade potreby. 

Štartovné
Štartovné je 30,- EUR za posádku. V cene štartovného je aj občerstvenie v cieli.

Odmena pre víťazov
Víťaz každej kategórie dostane medaily a vecné ceny.

Ubytovanie
Požiadavky na ubytovanie adresujte usporiadateľovi do 1. septembra 2021 - predpokladané platby za ubytovanie za 2 posteľové izby na 1 noc sú €50 (Hotel Incheba).

Camping
Možnosť campingu pre vlastné stany . Vybavenie lodenice je stanujúcim k dispozícii.

Lodenica SVK
Miesto stretnutia účastníkov – sa nachádza na pravom brehu Dunaja, v tesnej blízkosti Nového mosta.
Účastníkov očakávame 18. septembra 2021 od 15,00 hod. do 21,00 hod., alebo 19. septembra 2021 od 8,00 hod.

Sprievodný program
Pre divákov a doprovod bude od 14:00 v priestore cieľa v spolupráci s partnermi pripravený program. Po vyhlásení výsledkov a odovzdaní cien bude prebiehať voľná zábava do neskorej noci.

Tešíme sa na Vás!
Ing. Jaroslav Filip, predseda SVK

Pozvánka na pretek Devín-Bratislava 2021