Modernizácia športovej infraštruktúry

titulka

Slovenský veslársky zväz sa zapojil ešte  v roku 2019 do projektu  „Modernizácia športovej infraštruktúry“. Zo strany SOŠV nám bol schválený grant na projekt modernizácie vo výške 12.000 €. Kanoisticko-veslársky areál Zemník poskytol výborné podmienky na vybudovanie jedinej regulárnej veslárskej dráhy na Slovensku (2 km rovnej vody s dojazdom a štartom, s dráhami). 


Z pohľadu Zväzu je realizácia veslárskej dráhy mimoriadne dôležitá kvôli organizácii ako medzinárodných tak i domácich podujatí. Takisto príprava klubových veslárov alebo reprezentácie, nadobudla kvalitu prislúchajúcu medzinárodnej úrovni. Doposiaľ sme využívali neregulárne dráhy, vzniknuté vynechaním každej druhej kanoistickej dráhy. 


V dôsledku obmedzení v súvislosti s Covid-19, sa nám časovo pretiahla nielen samotná realizácia veslárskej dráhy ale aj skutočnosť, že by sme v sezóne 2021 mohli organizovať preteky na regulárnej dráhe. Spomenuté obmedzenia mali tak vplyv nielen u nás, ale aj vo svete a nákup spolu so samotnou realizáciou sa nám z časového hľadiska natiahol, čo spôsobilo časový sklz. Laná sa v našom prípade z dôvodu úspory a z dôvodu, že náviny v dĺžke 1000 metrov ponúka málokto, dodávali z krajín mimo EÚ. 


Kompletnú veslársku dráhu v počte štyroch dráh so stošesťdesiatimi bójkami na dráhu, sa nám úspešne podarilo zrealizovať v novembri 2021. V decembri 2021 sme opätovne bójky dali dole kvôli nadchádzajúcej zime, na uskladnenie, nakoľko bójky by sa mohli zničiť prípadným zamrznutím hladiny. 


V rámci Projektu modernizácie boli naplnené nami dané ciele. Máme na Slovensku jedinú regulárnu dráhu o dĺžke 2 km, ktorá nám umožňuje v budúcnosti organizovať preteky aj na medzinárodnej úrovni. Bez Projektu modernizácie by za pôvodných podmienok nebolo technicky možné uskutočňovať podujatia vyžadujúce parametre požadované medzinárodnou veslárskou federáciou FISA. Kanoisticko-veslársky areál na Zemníku tým získa kvality, ktoré zaručujú zvýšenie záujmu o organizovanie pretekov s medzinárodnou účasťou. 

image
image
image