Župná paralympiáda

titulka

Dňa 19 mája  sa v Bratislave na ZŠ Mokrohájska uskutočnilo v poradí druhé kolo župnej paralympiády. Zastúpenie malo mnoho športov a samozrejme nechýbalo ani paraveslovanie. Slávnostne ho otvorili predseda Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Juraj Droba, predseda Slovenského paralympijského výboru (SPV) Ján Riapoš a riaditeľ zariadenia Gaudeamus Štefan Tvarožek.

„V poradí druhá župná paralympiáda vyplynula z podpisu spoločných memoránd medzi SPV a všetkými župami v našej republike. A som rád, že ani v Bratislave sa tento dokument nestal iba papierom založeným v skrini, ale je to materiál, ktorý sa snažíme aj reálne napĺňať. Budem rád, ak od vás dostaneme spätnú väzbu a podnety, pretože ide o pilotný projekt, ktorý si chceme otestovať. Má však veľký potenciál pre budúcnosť športu na Slovensku, a nielen zdravotne znevýhodnených. Slovensko nevyhnutne potrebuje čo najskôr reformu pohybových aktivít a športu, pretože 30 rokov sa na ňu zabúdalo. Verím však, že budúcnosť našej krajiny je postavená na správnom pohybe, čo vedeli už aj v starovekej antike. SPV sa navyše pred PH 2020 v Tokiu zapojil do celosvetovej kampane We the 15, ktorá upozorrňuje na to, že ľudí so zdravotným znevýhodnením stále pribúda. Vo svete je to 1, 3 miliardy, na Slovensku vyše 871 tisíc, takže sa treba nad tým zamyslieť a vo všetkých oblastiach vytvoriť podmienky, aby bol pohyb každodennou súčasťou týchto ľudí. Preto chcem poďakovať všetkým, ktorí nám pomáhajú realizovať v praxi pohybové aktivity zdravotne znevýhodnených, lebo len z aktívne sa pohybujúcich budú raz paralympijskí víťazi. Prajem si, aby sme tu dnes našli nielen športové talenty, ale najmä radosť zo života a úsmev na tvári“, povedal Ján Riapoš.

Deti si mohli vyskúšať veslárske trenažére, kde si zapretekali aj vo vzdialenosti na 100m. Svojou prítomnosťou nás poctil aj paraveslár a majster Slovenska Krištof Kubala. Ďakujeme Slovenskému paralympijskému výboru, predsedovi pánovi Riapošovi za skvelú organizáciu a klubu SVK Bratislava za zabezpečenie materiálneho vybavenia. 

Zdroj: paralympic.sk

 

image
image
image
image
image