Kontakt


Pošlite nám správu


0/1000

IDENTIFIKÁCIA ORGANIZÁCIE

SLOVENSKÝ VESLÁRSKY ZVÄZ

Junácka 6,

832 80 Bratislava

IČO: 688304

DIČ: 2020898924

Čislo účtu: IBAN: SK97 0200 0000 0017 8584 7256

Vznik: 31.07.1990

Kontakt:

00421 903111811 (Predseda)

00421 918882990 (Sekretár)

E–mail: rowingslovakia@gmail.com