Oznámenia

titulka

Kandidáti na voľbu kontrolóra SVZ

Kontroor SVZ sa bude voliť na mimoriadnom Zhromaždení SVZ, ktoré sa bude konať dňa 08.02.2021 o 18:00 hod, prostredníctvom aplikácie TEAMS

  • Mgr. Lucia Bulejková

Slovenský veslársky zväz bude konať mimoriadne Zhromaždenie, dňa 08.02.2021 o 18:00 hod, prostredníctvom aplikácie TEAMS

Pozvánka na mimoriadne Zhromaždenie SVZ tu


Pozvánka pre členov predsedníctva na mimoriadnu schôdzu v aplikácii Teams, dňa 21.01.2021 o 18:00 hod.


Pozvánka pre členov predsedníctva na schôdzu v aplikácii Teams, dňa 06.01.2021 o 10:00 hod. 


Slovenský veslársky zväz bude konať Zhromaždenie, dňa 19.12.2020 od 16:00 hod, v aule FTVŠ, Nábr. arm. gen. L. Svobodu 9, 814 69 Bratislava.

Pozvánka na Zhromaždenie SVZ tu